رستوران سنتی بام گوهرشاد

آدرس ما :
اصفهان | خيابان سپه | مقابل درب چهل ستون | سرای عمادالملك
ارتباط با ما

 

اصفهان | خيابان سپه | مقابل درب چهل ستون | سرای عمادالملك

 


رستوران بام گوهرشاد 03132244085-09133131586

موقعیت روی نقشه