رستوران زاینده رود

آدرس ما :
بوستان سعدی، روبروی صدا و سیما، زاینده رود
ارتباط با ما

نوع سفارش : ایرانی، کباب، سنتی، مرغ

موقعیت روی نقشه